trái tim

Chàng trai 26 tuổi sử dụng đến… 3 quả tim

Chàng trai 26 tuổi sử dụng đến… 3 quả tim

GD&TĐ - Jaren Winings đang sử dụng trái tim thứ ba trong cuộc đời. Sau khi trái tim thứ nhất trong cơ thể được thay, Winings đã sống nhiều năm với trái tim thứ hai. Mới đây, anh thay tim một lần nữa và sống với trái tim thứ ba.

Thế giới đang âm thầm thưởng tặng những người tốt: 3 câu chuyện suy ngẫm

Thế giới đang âm thầm thưởng tặng những người tốt: 3 câu chuyện suy ngẫm

GD&TĐ - Người xưa và những người lương thiện đều tin rằng “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, mỗi hành động tốt mà con người làm đều sẽ được hồi báo bằng điều tốt đẹp, còn những việc ác sẽ nhận phải ác báo tương ứng trong tương lai. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người không còn tin vào điều đó nữa.