trách nhiệm giải trình

Nhiều điểm mới và mang tính đột phá

Nhiều điểm mới và mang tính đột phá

GD&TĐ - Bên lề Quốc hội, nhiều đại biểu nhận xét: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có nhiều điểm mới và mang tính đột phá, nhất là nội dung về tự chủ đại học.

Quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình

Quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình

GD&TĐ - Làm thế nào để tăng tự chủ thật sự cho trường ĐH, đó là vấn đề lớn được đặt ra trong sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục ĐH lần này. Đây cũng là nội dung được các đại biểu Quốc hội hết sức quan tâm khi thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH ngày 6/11.
 

Cần giao quyền tự chủ, trách nhiệm cao hơn cho nhà trường

Cần giao quyền tự chủ, trách nhiệm cao hơn cho nhà trường

GD&TĐ - Từ sự phát triển đa dạng, phong phú và sâu sắc của hệ thống kinh tế - xã hội, xu thế chung quản lý Nhà nước về các lĩnh vực được chuyển từ kiểm soát, chỉ đạo chặt chẽ sang giám sát bằng pháp luật, tiêu chuẩn chất lượng và giám sát của các bên liên quan. Quản lý Nhà nước về GDĐH không phải là ngoại lệ.

Tháo gỡ nhiều vấn đề còn băn khoăn

Tháo gỡ nhiều vấn đề còn băn khoăn

GD&TĐ - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, để tiếp tục hoàn thiện trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV sắp tới. Dự kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ thông qua dự án Luật này.
 

Phải có cơ chế rõ ràng để trường ĐH thực hiện trách nhiệm giải trình

Phải có cơ chế rõ ràng để trường ĐH thực hiện trách nhiệm giải trình

GD&TĐ - Khi có quyền tự chủ, trường ĐH đồng thời phải thực hiện trách nhiệm giải trình. Giải trình với ai? Theo quan niệm của cộng đồng giáo dục đại học thế giới là giải trình đối với các phía có lợi ích liên quan với trường ĐH, lần lượt là: Nhà nước, nhà tài trợ, sinh viên, phụ huynh sinh viên, giáo chức, những người sử dụng sản phẩm của trường ĐH và xã hội nói chung. Như vậy, phạm vi của đối tượng giải trình rất rộng, phải có cơ chế rõ ràng để thực hiện trách nhiệm giải trình đó.

Tập trung tháo gỡ “nút thắt” về tự chủ đại học

Tập trung tháo gỡ “nút thắt” về tự chủ đại học

GD&TĐ - Tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (diễn ra trong 2 ngày 24 – 25/9); bàn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (GD ĐH), các đại biểu khẳng định: Tự chủ ĐH là xu thế tất yếu, tuy nhiên cần làm rõ vai trò của hội đồng trường, mối quan hệ giữa hội đồng trường với hiệu trưởng và trách nhiệm giải trình của các trường.

Để tự chủ đại học thật sự đi vào cuộc sống

Để tự chủ đại học thật sự đi vào cuộc sống

GD&TĐ - Đến nay, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH đã được chỉnh lý theo hướng làm rõ khái niệm tự chủ, các điều kiện để được tự chủ, cụ thể hóa các nội dung tự chủ về chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản cũng như chi tiết hóa nội dung về trách nhiệm giải trình và yêu cầu đặt ra với cơ sở giáo dục ĐH khi thực hiện tự chủ. Tuy nhiên, nhìn từ yêu cầu làm thế nào để tự chủ ĐH thực sự đi vào cuộc sống, một số vấn đề cần được tiếp tục xem xét để góp phần hoàn thiện thể chế tự chủ ở nước ta.

Các nhà khoa học góp ý cho tự chủ đại học

Các nhà khoa học góp ý cho tự chủ đại học

GD&TĐ - Sáng nay (21/9), Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức diễn đàn khoa học: “Tự chủ trong giáo dục ĐH – những vấn đề đặt ra”. Nhiều vấn đề liên quan đến tự chủ ĐH trong dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH được các đại biểu góp ý kiến.

Tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình

Tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình

GD&TĐ - Thời gian qua, trên các diễn đàn về đào tạo đại học, có nhiều ý kiến, quan điểm đối với việc trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các trường với quan niệm rằng, chính cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm sẽ tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững.