trong nước

Việt Nam chính thức có công viên địa chất toàn cầu thứ 2 là sự kiện môi trường nổi bật năm 2018

Việt Nam chính thức có công viên địa chất toàn cầu thứ 2 là sự kiện môi trường nổi bật năm 2018

GD&TĐ - Ngày 28/12, Tin Môi Trường cùng các nhà báo chuyên viết về lĩnh vực môi trường trong nước đã cùng bình chọn 10 sự kiện môi trường nổi bật trong nước năm 2018. Kết quả được lựa chọn là những sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng, xã hội và sự phát triển của ngành môi trường trong nước.