trao tặng 6 phần thưởng cho 6 học sinh học giỏi của Trường THCS A.Yersin