tranh tài

 “Khám phá khoa học số ASEAN” lần thứ 3

“Khám phá khoa học số ASEAN” lần thứ 3

GD&TĐ - Quỹ ASEAN và tập đoàn SAP vừa công bố chính thức nhận đăng ký tham dự cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN (ASEANDSE) 2019, với đối tượng là các sinh viên đại học tại 10 quốc gia thành viên ASEAN. Những sinh viên tham gia sẽ phân tích dữ liệu để từ đó giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách nhất trong khu vực.