tra tấn

Từ năm 2020 phải đối xử nhân đạo với vật nuôi

Từ năm 2020 phải đối xử nhân đạo với vật nuôi

Nếu chúng ta không đối xử nhân đạo với vật nuôi, hành hạ vật nuôi, gây cho vật nuôi đau đớn, sợ hãi… thì hóc môn của con vật sẽ tiết ra những chất không tốt, truyền vào máu, sản phẩm. Như vậy, sản phẩm tạo ra sẽ kém chất lượng, gây hại cho con người.

Có một loại bệnh còn khủng khiếp hơn ung thư, nếu bạn muốn ngăn ngừa hãy “ít ăn hai loại thực phẩm này” !

Có một loại bệnh còn khủng khiếp hơn ung thư, nếu bạn muốn ngăn ngừa hãy “ít ăn hai loại thực phẩm này” !

GD&TĐ - Nói về ung thư, mọi người đều nói về những biến đổi của ung thư, theo hiểu biết của mọi người, ung thư thường liên quan mật thiết đến cái chết. Ung thư là một sự tra tấn to lớn cho gia đình mỗi người bất kể là về thể chất, tinh thần hay tài chính. Có một loại ung thư không liên quan mật thiết lắm với sự tử vong, bệnh này được gọi là “ung thư bất tử”: Gout.