truyện cười

Nhờ bạn tốt sửa... thư tình

Nhờ bạn tốt sửa... thư tình

GD&TĐ - Một anh chàng thanh niên không hay chữ lắm, đến nhờ bạn mình nổi tiếng là văn hay chữ tốt sửa hộ bức thư tình để gửi người yêu.