truyền cảm hứng học tập

Truyền cảm hứng cho người học

Truyền cảm hứng cho người học

GD&TĐ - Học tập là quá trình tiếp thu kiến thức, kĩ năng để nâng cao tầm hiểu biết, phát huy khả năng cống hiến, sáng tạo, phục vụ tốt nhất cho xã hội…