trung tâm đào tạo

Cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười: Mỗi trường đại học phải là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học

Cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười: Mỗi trường đại học phải là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học

GD&TĐ - Theo nhận xét của nhiều người đã từng có thời gian được làm việc với cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười thì ông là người rất quan tâm đến giáo dục và đội ngũ nhà giáo. Cố Tổng Bí thư từng yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền và đoàn thể phải thường xuyên chăm lo phát triển giáo dục; quan tâm bồi dưõng đội ngũ thầy, cô giáo về chính trị, tư tưởng, chuyên môn, đời sống.

Tin tiêu điểm