trung thành

Chó trung thành chờ đợi 10 năm bên mộ chủ

Chó trung thành chờ đợi 10 năm bên mộ chủ

 Đã 5 năm kể từ khi Capitan - chú chó chăn cừu Đức lần đầu tiên được nhắc đến bởi nhất định không chịu rời chủ của mình dù ông đã chết. Thêm 4 năm đã trôi qua, trong 10 năm chú chó luôn quẩn quanh bên mộ chủ.