tiết kiệm năng lượng

Không chỉ trong “1 giờ”

Không chỉ trong “1 giờ”

GD&TĐ - “Giờ Trái đất” năm 2019 sẽ bắt đầu từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3 với các hoạt động hưởng ứng chiến dịch diễn ra trong gần 1 tháng. Với việc kêu gọi tham gia các hoạt động tiết kiệm năng lượng, đơn giản nhất từ việc tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ, chương trình hướng tới mục tiêu xa hơn: Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.