tiểu thuyết Kim Dung

“Chưởng” Kim Dung với tuổi thơ tôi

“Chưởng” Kim Dung với tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Điểm nổi bật trong tác phẩm của Kim Dung là lòng nhân đạo, nhân ái và đi vào chiều sâu tâm linh, trí tuệ. Đọc Kim Dung, ta tìm thấy những giá trị văn hóa phương Đông và văn minh Trung Hoa…