tiêu chuẩn chức danh

Rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

Rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

GD&TĐ - Đây là chủ đề hội thảo do Cục Nhà giáo và CBQL giáo dục (Bộ GD&ĐT) tổ chức ngày 11/4 tại Trường ĐH Hải Phòng. Hội thảo là một trong những hoạt động triển khai chương trình công tác năm 2019 của Bộ GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo quy định mới đối với nội dung liên quan đến giảng viên.