tinh giản biên chế

Thẳng thắn nhìn nhận về tuyển dụng, sử dụng giáo viên

Thẳng thắn nhìn nhận về tuyển dụng, sử dụng giáo viên

GD&TĐ - Trước thực trạng tuyển dụng, sử dụng và chế độ đãi ngộ giáo viên, nhiều đại biểu Quốc hội đã “nhìn thẳng, nói thật” về những bất cập hiện nay. Các đại biểu cho rằng, cần có cách nhìn thấu đáo và những giải pháp căn cơ để giải quyết bài toán về tuyển dụng, sử dụng giáo viên.
 

Không tinh giản giáo viên một cách cơ học

Không tinh giản giáo viên một cách cơ học

GD&TĐ - Câu chuyện tinh giản biên chế đang khiến nhiều GV lo lắng vì có sự cắt giảm một cách cơ học. Trong đó, đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên hợp đồng đang là đối tượng bị tác động nhiều nhất.

Tháo gỡ bất cập trong tuyển dụng giáo viên

Tháo gỡ bất cập trong tuyển dụng giáo viên

GD&TĐ - Bất cập trong tuyển dụng giáo viên bấy lâu nay được “nói hoài, nói mãi” nhưng vẫn chưa có giải pháp triệt để. Vì bất cập này, ngành Giáo dục đang rất khó điều hành. Nguyên nhân là do giáo viên là viên chức do Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ quản lý, ngành Giáo dục không thể can dự. Còn vấn đề tự chủ đến nay các trường chỉ thực hiện tự chủ về tài chính, còn tự chủ về con người vẫn chưa được giao!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư Trung ương Đảng

GD&TĐ - Ngày 10/4, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giảm tối đa nhân viên hành chính để ưu tiên biên chế cho giáo viên

Giảm tối đa nhân viên hành chính để ưu tiên biên chế cho giáo viên

GD&TĐ - UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập nhằm thống nhất thực hiện việc rà soát sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Tin tiêu điểm