tin nóng

Ngày hội Khởi nghiệp cho HS, SV diễn ra vào tháng 10

Ngày hội Khởi nghiệp cho HS, SV diễn ra vào tháng 10

GD&TĐ - “Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh và sinh viên” năm nay nhằm mục đích: Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HS và SV, giúp HS và SV thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm, để biến ý tưởng thành hiện thực.