thẻ tín dụng

Bản chất chiếc thẻ nhiều tiện ích

Bản chất chiếc thẻ nhiều tiện ích

GD&TĐ - Khi có ý định mở thẻ tín dụng ở bất cứ ngân hàng nào, người có nhu cầu sử dụng thẻ cần phải quan tâm đến các loại phí và lệ phí khi trở thành chủ sở hữu thẻ tín dụng. Các khoản phí thường phải trả cho việc sử dụng thẻ tín dụng gồm: Phí phát hành, phí thường niên, phí chậm thanh toán, phí ứng tiền mặt và các loại phí khác tuỳ theo ngân hàng phát hành.

Tin tiêu điểm