thẻ chip ATM

Chuyển đổi thẻ chip ATM: Khách hàng hưởng lợi

Chuyển đổi thẻ chip ATM: Khách hàng hưởng lợi

GD&TĐ - Theo kế hoạch, từ 28/5, các ngân hàng thương mại phát hành thẻ ATM làm bằng công nghệ chip thay cho thẻ từ đang lưu hành. Theo quan điểm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), khách hàng không phải chịu thêm chi phí nào và các tổ chức phát hành sẽ là bên chịu chi phí phát sinh trong quá trình chuyển đổi.