thần tượng

Michael Jackson là một nhà du hành thời gian

Michael Jackson là một nhà du hành thời gian

Khuôn mặt giống nhau của Michael Jackson và người trong bức họa cũ lẫn bức tượng Ai Cập cổ đại đã dấy lên nghi vấn liệu ông hoàng nhạc Pop của chúng ta vẫn chưa chết?