thầy Kiều Minh Giang

Lưu ý các bước chấm bài kiểm tra

Lưu ý các bước chấm bài kiểm tra

GD&TĐ - Thầy Kiều Minh Giang - giáo viên Trường THPT Phù Ninh (Phú Thọ) - cho sẻ kinh nghiệm cá nhân trong khâu chấm bài, đánh giá kết quả kiểm tra trong giảng dạy lí thuyết môn GDQP-AN. Chia sẻ của thầy Giang cũng có thể là tham khảo cho giáo viên giảng dạy các môn học khác.

Thay đổi nhận thức về việc sử dụng kết quả kiểm tra

Thay đổi nhận thức về việc sử dụng kết quả kiểm tra

GD&TĐ - Thay đổi nhận thức của giáo viên về việc sử dụng kết quả kiểm tra như một biện pháp góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới phương pháp KTĐG đạt kết quả, nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. Việc sử dụng kết quả kiểm tra để điều khiển quá trình dạy học phải được giáo viên thực hiện thường xuyên, nghiêm túc mới đem lại hiệu quả.

Làm thế nào để thực hiện tốt khâu chấm bài, đánh giá kết quả kiểm tra

Làm thế nào để thực hiện tốt khâu chấm bài, đánh giá kết quả kiểm tra

GD&TĐ - Chấm bài và đánh giá kết quả là một khâu rất quan trọng để xem xét, đánh giá kết quả học tập của mỗi cá nhân học sinh, điều chỉnh kịp thời việc dạy học phù hợp với đối tượng. Qua thực nghiệm sư phạm về hoạt động này, thầy Kiều Minh Giang (Trường THPT Phù Ninh, Phú Thọ) chia sẻ kinh nghiệm để việc chấm bài kiểm tra, đánh giá kết quả phát huy tác dụng tích cực.

Lưu ý khi thiết kế đề kiểm tra

Lưu ý khi thiết kế đề kiểm tra

GD&TĐ - Đổi mới toàn diện, đồng bộ quy trình tiến hành kiểm tra, đánh giá là cần thiết và tất yếu để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh; trong đó có đổi mới việc thiết kế đề kiểm tra.