thừa thiếu giáo viên cục bộ

Đề xuất phương án giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Đề xuất phương án giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

GD&TĐ - Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương 6 vấn đề, trong đó có đề xuất phương án giải quyết kịp thời tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, mất cân đối cục bộ giáo viên.