thủy điện

Có thể “rót” vốn tới 753 tỷ USD vào các dự án liên quan đến khí hậu

Có thể “rót” vốn tới 753 tỷ USD vào các dự án liên quan đến khí hậu

GD&TĐ - Báo cáo gần đây của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC dự báo tổng tiềm năng đầu tư vào các dự án liên quan đến khí hậu của Việt Nam có thể lên đến 753 tỷ USD từ nay tới năm 2030, trong đó cơ hội đầu tư vào năng lượng tái tạo khoảng 59 tỷ USD (31 tỷ USD cho dự án năng lượng mặt trời), 19 tỷ USD cho thủy điện nhỏ, 80 tỷ USD cho các công trình cây xanh).

“Tìm kiếm một con đường khác cho tương lai năng lượng Việt nam”

“Tìm kiếm một con đường khác cho tương lai năng lượng Việt nam”

GD&TĐ - Đó là nội dung cuốn sách trắng của Hãng tư vấn quản lý toàn cầu hàng đầu McKinsey & Company mới chính thức công bố. Cuốn sách đã vạch ra cách thức để Việt Nam có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nền kinh tế, với chi phí thấp nhất, cơ hội thu hút nguồn vốn tốt nhất, và ít ảnh hưởng nhất đến ngân sách công với rủi ro thấp nhất.

Xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh: Không thể đứng ngoài cuộc

Xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh: Không thể đứng ngoài cuộc

GD&TĐ - Theo Quy hoạch phát triển điện VII điều chỉnh, Việt Nam sẽ tăng sản lượng điện từ than 49,3% vào năm 2020 và lên 53,2% vào năm 2030. Việc phát triển nhiệt điện than theo lộ trình trên có thể đảm bảo nhu cầu điện tăng nhanh nhưng cũng ẩn chứa những rủi ro đối với an ninh năng lượng, môi trường và xã hội.