thủ tục hành chính

Thủ tướng: Cải cách là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đầu tư, kinh doanh

Thủ tướng: Cải cách là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đầu tư, kinh doanh

GD&TĐ - Tiếp tục Chương trình làm việc với các Bộ, ngành chức năng về cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, đầu tư xây dựng, đất đai,  sáng nay (10/9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cải cách thủ tục hành chính trong thành lập, giải thể doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư.