thợ săn

Chuyện thợ săn

Chuyện thợ săn

Một người đi săn đến chơi nhà bạn săn, thấy dưới sàn nhà bạn có tấm da gấu với cái mõm gấu rộng ngoắc. Anh ta hỏi bạn: