thương nhân

6 điều cấm kỵ bí mật của nghề Bảo tiêu thời Trung Quốc cổ đại

6 điều cấm kỵ bí mật của nghề Bảo tiêu thời Trung Quốc cổ đại

Bảo tiêu là một nghề khá phổ biến thời Trung Quốc cổ đại. Người làm nghề bảo tiêu được gọi là tiêu sư. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tài sản của thương nhân. Nghề bảo tiêu cũng có những điều cấm kỵ như các ngành nghề khác. Khái niệm “ Lục giới” hay “ Lục đại kỵ” ( 6 điều cấm kỵ) trong giới tiêu sư khởi nguồn từ thời đại Khang hy.

Sửa đổi quy định về dịch vụ giám định thương mại

Sửa đổi quy định về dịch vụ giám định thương mại

GD&TĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2015.