thư giãn

Vợ như mỹ nhân

Vợ như mỹ nhân

Chồng thì thầm với vợ: Nếu so sánh em với Điêu Thuyền thì em có nhiều nét hơn cô ta nhiều!