thái độ sống tích cực

Không thể khoán trắng

Không thể khoán trắng

GD&TĐ - Giáo dục và phát triển kỹ năng của trẻ ban đầu cần được thực hiện trong môi trường gia đình, đến nhà trường, rồi sau mới là xã hội. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân, trong môi trường gia đình hiện nay nhiệm vụ này ít được các bậc cha mẹ quan tâm hướng dẫn.