tháng cô hồn

Đốt vàng mã và…facebook!

Đốt vàng mã và…facebook!

GD&TĐ - Người ta nói, tháng 7 là tháng cô hồn, rằm tháng 7 cũng được gọi là ngày “xá tội vong nhân”, vì vậy chẳng nhà nào, ngõ phố nào không đốt “hàng đống tiền” bằng các loại hàng mã cho người “cõi dưới”.

Tin tiêu điểm