thiếu kiểm soát

Dịch vụ xe buýt  khó nâng chất vì…  thiếu kiểm soát

Dịch vụ xe buýt khó nâng chất vì… thiếu kiểm soát

GD&TĐ - Hàng quán lấn chiếm, cảnh trộm cắp - móc túi hay đội xe ôm lộng hành chèo kéo khách là những hình ảnh thường thấy tại các trạm trung chuyển, điểm dừng, đón, trả khách của hệ thống xe buýt công cộng hiện nay tại các đô thị.