thiếu cơ phận cấy ghép

Cơ phận nhân tạo - triển vọng trong tầm tay

Cơ phận nhân tạo - triển vọng trong tầm tay

GD&TĐ - Trong khi một số công ty đã lên kế hoạch cụ thể cho mục tiêu dài hạn giải quyết tình trạng thiếu cơ phận cấy ghép trên toàn cầu, nhiều chuyên viên trong lĩnh vực này tiên đoán trong vòng từ 10-20 năm nữa, in sinh học có thể tạo ra các cơ phận tương đương với cơ phận người.