thiết bị giáo dục

iPad lép vế Chromebook ở trường học

iPad lép vế Chromebook ở trường học

Không những học sinh có thể học tập trên Chromebook một cách hiệu quả hơn iPad, dữ liệu trên Chromebook cũng dễ quản lý hơn bởi chúng liên tục được sao lưu lên dịch vụ lưu trữ đám mây.

Tin tiêu điểm