thiết bị dạy học

Công bố các trường vi phạm thu chi

Công bố các trường vi phạm thu chi

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Quảng Bình công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các khoản thu, mua sắm đầu năm học 2014 - 2015 tại các trường mầm non, phổ thông trên toàn tỉnh, trong đó, điểm tên tất cả các trường vi phạm thu chi.