thanh tra sai phạm

Hoạt động thanh tra ngành GD&ĐT chuyển biến tích cực

Hoạt động thanh tra ngành GD&ĐT chuyển biến tích cực

GD&TĐ - Đó là đánh giá của các đại biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 khối Sở GD&ĐT vừa diễn ra tại TP Vũng Tàu ngày 24/8. Hội nghị do Thanh tra Bộ GD&ĐT tổ chức.