thu phí không dừng

Vì sao nhiều dự án BOT bị “phản ứng”?

Vì sao nhiều dự án BOT bị “phản ứng”?

Tại Hội thảo về Góc nhìn đa chiều với BOT, mới được tổ chức tại TPHCM, mặc dù hầu hết các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hiện nay, đối tác công tư là con đường khả dĩ để Việt Nam có được một hạ tầng bắt kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là tại sao nhiều dự án BOT vẫn gặp phải “phản ứng” từ công luận?