tai nạn thương tích

Những con số giật mình về tai nạn ở trẻ

Những con số giật mình về tai nạn ở trẻ

Theo Chương trình Quốc gia về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, đến năm 2015 phải có hàng ngàn ngôi trường an toàn, hàng triệu ngôi nhà an toàn; 50% trẻ em lứa tuổi tiểu học và 70% trẻ em lứa tuổi THCS biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối...