rũ bỏ

Lý lẽ của người chen chân

Lý lẽ của người chen chân

Tôi đã phải trả giá cho quyết định của mình bằng cái nhìn khinh miệt của thiên hạ như thể kẻ tội đồ. Thì đã sao? Nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ chấp nhận làm người thứ ba...