ra phố

Gặp chú dê cứ nghĩ mình là chó

Gặp chú dê cứ nghĩ mình là chó

Một chú dê Hobo rất thích đi dạo cùng với chó và chỉ chơi đùa cùng với những đàn chó chứ không thích các bạn cùng giống loài với mình. Chú dê này cứ nghĩ mình là chó.