quần thể di tích

Lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

Lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

Hồ sơ khoa học di tích quốc gia đặc biệt đối với Đồng Dương - Phật viện lớn nhất Đông Nam Á hồi thế kỷ thứ 9 (tại xã Bình Định Bắc, Thăng Bình) đã được UBND tỉnh Quảng Nam đệ trình lên Bộ VH-TT-DL, đề nghị thỏa thuận để xúc tiến công nhận.