quản lý hoạt động dạy học

Lưu ý cơ sở GDTX thực hiện xây dựng kế hoạch nhà trường

Lưu ý cơ sở GDTX thực hiện xây dựng kế hoạch nhà trường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang lưu ý các trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh, các đơn vị có dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT triển khai nhiệm vụ chuyên môn từ năm học 2018-2019. Một trong những nội dung được Sở GD&ĐT chú ý là thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Quản lý hoạt động dạy học của tổ chuyên môn theo phát triển năng lực

Quản lý hoạt động dạy học của tổ chuyên môn theo phát triển năng lực

GD&TĐ - Trong trường THPT, hoạt động dạy học là hoạt động cơ bản, đặc trưng nhất, chất lượng hoạt động dạy học quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT hiện nay, quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh là một yêu cầu tất yếu đối với các trường THPT.