quản lý cây xanh đô thị

Tăng cường kiểm soát cây xanh đô thị trong mùa mưa bão

Tăng cường kiểm soát cây xanh đô thị trong mùa mưa bão

GD&TĐ - Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-HTKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.