quý I

Người dân đã chi tiêu hợp lý hơn

Người dân đã chi tiêu hợp lý hơn

Bình luận về câu chuyện chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 3/2014 âm 0,44%, bà Trần Thị Hằng - phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - cho rằng do người dân đã chi tiêu hợp lý hơn.