quét dữ liệu

Phóng viên viết bài trong 15 phút, máy tính chỉ mất 10 giây

Phóng viên viết bài trong 15 phút, máy tính chỉ mất 10 giây

GD&TĐ - Từ trước đến này, hãng có những "phóng viên tốc độ" xử lý báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và đăng tin trong vòng 15 phút. Tuy nhiên, sử dụng các mẫu được chuẩn bị sẵn, máy tính có thể ra bài sau 10 giây quét dữ liệu.

Tin tiêu điểm