quy định thu tiền dạy học thêm

Thanh Hóa: Quy định mức thu dạy học thêm

Thanh Hóa: Quy định mức thu dạy học thêm

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thanh Hóa hướng dẫn triển khai các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2019 – 2020; trong đó lưu ý quy định các khoản thu dạy học thêm, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.