quy định dạy học thêm

Đồng Tháp lưu ý về việc dạy gia sư

Đồng Tháp lưu ý về việc dạy gia sư

GD&TĐ - Trong văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện dạy thêm, học thêm, Sở GD&ĐT Đồng Tháp có đưa ra lưu ý với hoạt động dạy gia sư.