quy hoạch tổng thể

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển KTXH tỉnh Bình Dương

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển KTXH tỉnh Bình Dương

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 11/6/2014.