phẫu thuật

Hút người nước ngoài đến chữa bệnh tại Việt Nam

Hút người nước ngoài đến chữa bệnh tại Việt Nam

GD&TĐ - Chất lượng khám chữa bệnh khá tốt, giá thành thấp hơn so với thế giới… là cơ hội để ngành Y tế thực hiện dự án “kéo ngược”. Với dự án này, ngành Y tế muốn thu hút người nước ngoài tới chữa bệnh, đồng thời kéo ngược những người Việt có điều kiện ra nước ngoài quay trở lại chữa bệnh trong nước.