phản ứng hạt nhân

Những bí ẩn hạt nhân

Những bí ẩn hạt nhân

GD&TĐ - Dù tốt hay xấu, năng lượng hạt nhân đã thay đổi thế giới. Thực tế, con người chưa phải đã nắm hết các bí ẩn của hạt nhân. Kể từ khi năng lượng hạt nhân được phát hiện, nhiều hiện tượng đã làm nảy sinh một số câu hỏi, trong đó một số đã được lý giải, nhưng nhiều câu hỏi khác vẫn trong màn bí ẩn.