phụ trách

Ký hiệu đặc biệt của người Việt duy nhất được lên phòng Obama

Ký hiệu đặc biệt của người Việt duy nhất được lên phòng Obama

“Có rất nhiều những kế hoạch được đề ra để chuẩn bị ứng phó và rất nhiều phương án dự trù cho những trường hợp tấn công. Tuy nhiên, tất cả các phương án đều chỉ được quyết định và thông báo vào phút chót” – anh Nguyễn Mạnh Hùng – trợ lý phòng an ninh – người được giao nhiệm vụ lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho Tổng thống khi di chuyển trong khách sạn Marriott vừa qua tiết lộ.