phụ cấp độc hại

Phụ cấp độc hại thư viện

Phụ cấp độc hại thư viện

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học đang trực tiếp giảng dạy, do thiếu một số tiết nên được điều làm thêm công tác thư viện. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp độc hại thư viện không? Nguyễn Hương (nguyenhuong***@gmail.com).