phượt

6 phượt thủ làm thay đổi thế giới

6 phượt thủ làm thay đổi thế giới

Jason Lewis đã vượt quãng đường dài gần 75.000 km trong 13 năm, còn Jimmy Nelson đi vòng quanh thế giới để ghi lại hình ảnh của những bộ tộc có nguy cơ tuyệt chủng.