phương pháp dạy học mới

Để môn học “làm người” không khô cứng

Để môn học “làm người” không khô cứng

GD&TĐ - Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nói chung và đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông hiện nay là vấn đề quan tâm hàng đầu của ngành Giáo dục. Trong đó, việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong lĩnh vực này cần được đầu tư, chú trọng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của xã hội.

Yêu cầu giáo viên phải đổi mới

Yêu cầu giáo viên phải đổi mới

GD&TĐ - Ngành Giáo dục chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Sự thay đổi này vừa là động lực, thách thức, nhưng cũng là yêu cầu đội ngũ giáo viên phải đổi mới mình để thích ứng, làm nên thành công cho sự nghiệp trồng người.

Tin tiêu điểm